بازسازی تزیینی ساختمان:
بازسازی تزیینی به دلیل زمان و هزینه کمتری که در بر دارد در نهایت چشمگیر تر هستند. و به دلیل تغییرات قابل مشاهده طرفداران بیشتری دارد.
در این روش با تعویض کوچکترین موارد می توان تغییرات اساسی برای ایجاد فضایی دلنشین ایجاد کرد.

بازسازی تزیینی شامل موارد زیر است:

کفپوش                                      نقاشی و تعمیرات جزئی

دیوار پوش                                  تغییرات سرویس بهداشتی

سقف                                         نور پردازی

طراحی آشپزخانه                        بازسازی, نظارت و اجرا

هوم تایلز مرجع تخصصی نوسازی تزئینی ساختمان متشکل از تیم حرفه ای و خلاق در زمینه مهندسی معماری, معماری داخلی و خدمات ساختمانی می باشد که مجری پروژه های شماست.